Biển Hộp Đèn Siêu Mỏng Và Biển Chữ Nổi - Quán Dân Tộc - Tây Hồ

Biển Hộp Đèn Siêu Mỏng Và Biển Chữ Nổi - Quán Dân Tộc - Tây Hồ

  • 1455785629

Thi công lắp đặt biển quảng cáo cho quán ăn dân tộc ở Tây Hồ. Thành phần của biển gồm hệ thống biển hộp đèn siêu mỏng và bộ chữ mica gắn led.

Biển quảng cáo hộp đèn siêu mỏng và chữ nổi " quán dân tộc" bằng mica cho quán ăn tại Tây Hồ.

Vị trí lắp đặt biển ở mặt trước của quán, phía trên mái tôn của quán. Thành phẩn của biển gồm hệ thống biển hộp đèn siêu mỏng gắn led siêu sáng cùng bộ chữ mica gắn led.

Hình ảnh biển quảng cáo hộp đèn siêu mỏng quán ăn dân tộc:

Biển Hộp Đèn Siêu Mỏng Và Biển Chữ Nổi - Quán Dân Tộc - Tây Hồ

Biển quảng cáo hộp đèn siêu mỏng

Biển Hộp Đèn Siêu Mỏng Và Biển Chữ Nổi - Quán Dân Tộc - Tây Hồ

Biển quảng cáo cho quán ăn

Bình luận